Uskladnenie pneumatík Späť domov

Sezónne uskladnenie pneumatík1-24-37_2699_2

Uskladnenie pneumatík eliminuje problémy s odvozom a dovozom pneumatík do servisu a s ich uskladnením. Zimné pneumatiky uskladňujeme počas leta a letné pneumatiky počas zimy. Očistené a odborne ošetrené sú pripravené na nasledujúcu sezónu.